Archetura

 

ARCHETURA - biurowiec firmy Archeton zrealizowany przy ul. Cystersów 9  w Krakowie

 
Inwestor: Archeton Sp. z o.o.
 
Projekt: Archeton Sp. z o.o./Atelier ARCHETURA
 
Powierzchnia użytkowa: 5020 m2
 
Kubatura: 26 369 m3
 
Obs?uga geodezyjna:
  • założenie osnowy realizacyjnej,
  • geodezyjna inwentaryzacja stanów surowych z opracowaniem,
  • wpasowanie i wyniesienie osi głównych obiektu pod elewacje. 
ZAMKNIJ (X)
Archetura