Keller Wolnica

 

Boche?ska 2A -budynek mieszkalno-us?ugowy przy ul. Boche?skiej w Krakowie

Inwestor: FHM SP. z o.o.

Obs?uga geodezyjna:

  • tyczenie 55 szt. pali CFA C650 mm systemu Kellera
ZAMKNIJ (X)
Keller Wolnica