Keller Kuźnicy Kołłątajowskiej

 

Osiedle Ku?nica Ko???tajowska - zespo?u budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z gara?ami podziemnymi B1, B2, B3 i B4 przy ul. Ku?nicy Ko???tajowskiej w Krakowie

Inwestor: KU?NICA KO???TAJOWSKA Sp. z o.o. Sp. komadytowa

Obs?uga geodezyjna:

  • tyczenie: Etap I 754 szt. kolumn ?wirowych KSS systemu Kellera o ?r. ok. 60cm,
  • Etap II 297 szt. kolumn ?wirowych KSS systemu Kellera o ?r. ok. 60cm.
ZAMKNIJ (X)
Keller Kuźnicy Kołłątajowskiej