Wiadukt w Kozłowie

 

Remont wiaduktu stalowego blachownicowego dwuprzęsłowego w km 331.030 na linii kolejowej nr 65 - LHS w miejcowości Kozłów

 
Inwestor: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spó?ka z o.o
 
Projekt: EMProjekt Sp. z o.o.
 
Obsługa geodezyjna:
  • kompleksowa obsługa geodezyjna,
  • założenie osnowy realizacyjnej,
  • inwentaryzacja geodezyjna "stanu zastanego",
  • tyczenie osi podłużnej i osi poprzecznych,
  • tyczenie i inwentaryzacja przyczułków,
  • sporządzenie zbiorczej inwentaryzacji powykonawczej obiektu do odbioru klauzulowanej w kolejowym ODGiK w Krakowie i Lublinie.
 
ZAMKNIJ (X)
Wiadukt w Kozłowie