Keller Centrum JPII, Kraków Łagiewniki

 

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" na terenie osadników poprodukcyjnych byłych krakowskich zakładów sodowych tzw. "Białych Mórz" w Krakowie pomiędzy rzeką Wilgą a linią kolejową Kraków - Zakopane

Inwestor: Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" ul. Kanonicza 1B, Kraków

Projekt: Pracownia Architektoniczna Mikulski

Obsługa geodezyjna:

  • tyczenie 14 szt. pali kotwiących CFA 800 mm oraz niwelacja precyzyjna osiadań poletka próbnego obciążenia
ZAMKNIJ (X)
Keller Centrum JPII, Kraków Łagiewniki