Wiadukt w Zelczynie

 

Remont wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w c. DP nr 2178K Ochodza-Kopanka-Skawina

 
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4
 
Projekt: Wanta S.C. Projektowanie Dróg i Mostów Przybyłowicz i Mikulaścik
 
Obsługa geodezyjna:
  • kompleksowa obsługa geodezyjna:
  • założenie osnowy realizacyjnej,
  • inwentryzacja geodezyjna "stanu zastanego",
  • tyczenie osi podłużnej i osi poprzecznych, 
  • tyczenie i inwentaryzacja przyczułków,
  • tyczenie sączków i krawężników jezdni,
  • sporządzenie zbiorczej inwentaryzacji powykonawczej obiektu do odbioru klauzulowanej w PODGiK i kolejowym ODGiK.

 

 

ZAMKNIJ (X)
Wiadukt w Zelczynie