Colonel

 

Hala drukarni Colonel zlokalizowana przy ulicy Nad Drwiną w Krakowie

 
Inwestor: Zakład Graficzny Colonel S.A. 
 
Projekt: BIURO KONSTRUKCYJNE EJG BUŁAT
 
Powierzchnia użytkowa: 3100 m2
 
Kubatura: 25 000 m3
 
Obsługa geodezyjna:
  • założenie osnowy realizacyjnej,
  • tyczenie z inwentaryzacjÍ 382 szt. pali betonowych przemieszczeniowych SDP,
  • tyczenie osi słupów,
  • tycznie osi pod marki kotwiące dachu,
  • asysta w trakcie montażu marek,
  • inwentaryzacja marek,
  • pomiar pionowości słupów stalowych oraz strzałek ugięcia dźwigarów dachu,
  • tyczenie zagospodarowania terenu i sporządzenie zbiorczej inwentaryzacji powykonawczej obiektu do odbioru.
 
ZAMKNIJ (X)
Colonel