Realizacje różne

 

Obsługa geodezyjna:
 

  • inwentryzacja zagospodarowania Rynku w Krzepiach (przebudowa w ramach środków otrzymanych z UE)
  • tyczenia budynków jednorodzinnych
  • tyczenia i inwentaryzacje dróg
  • tyczenia skarp w ramach projektu rekultywacji wyrobisk eksploatacyjnych złoża piasków czwartorzędowych "Zakrzów - Tropie Góry" 
ZAMKNIJ (X)
Realizacje różne